Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, y tế, khám chữa bệnh và giáo dục

  04-12-2020

Không chỉ là hoạt động phát huy lợi thế sẵn có và bổ sung cho hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, y tế – khám chữa bệnh và giáo dục còn mang nhiều ý nghĩa thể hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn An Thịnh

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến