Vận tải và khai thác khoáng sản

  04-12-2020

Là mảng hoạt động truyền thống của Tập đoàn An Thịnh, hoạt động này nhằm bổ trợ, góp phần cung cấp vật liệu cho hoạt động xây dựng, đặc biệt tại các địa bàn có dự án bất động sản của Tập đoàn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến